Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om upphävande av lagen (1990:1364) om ändring av plan- och bostadsverkets namn