Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om upphävande av förordningen (2000:1469) om stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät