Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m.