Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2019 års val till Europaparlamentet