Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd