Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2016:370) om statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek