Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om skiktgränser för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2019