Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden