Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (1999:1312) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden