Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)