Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa