Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i sametingslagen (1992:1433)