Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt