Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)