Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)