Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)