Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2015:54) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang