Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen