Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2005:323) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang