Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område