Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område