Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om tillgänglighet till digital offentlig service