Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material