Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i studiestödsdatalagen (2009:287)