Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän