Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst