Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2007:1068) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden