Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning med instruktion för Etikprövningsmyndigheten