Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område