Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område