Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ansvar för skada vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen