Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg