Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall