Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja