Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning