Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i varumärkesförordningen (2011:594)