Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism