Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.