Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280)