Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar