Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.