Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i konkursförordningen (1987:916)