Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret