Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)