Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:751) om betaltjänster