Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)