Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om viss underrättelseskyldighet för Kriminalvården