Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om kriminalvårdens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område