Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område