Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område